Κύρωση Οριστικού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών

Σας ενημερώνουμε για την κύρωση του Οριστικού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) για το μάθημα Φυσική Αγωγή Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018.