Νέα Διαδικασία Κατάταξης Στρατευσίμων στην Πολεμική Αεροπορία

Παρακαλούνται οι στρατεύσιμοι οι οποίοι έχουν υποχρέωση στράτευσης με την 2018 Δ΄ΕΣΣΟ (Ιούλιος 2018) και οι πρωτόκλητοι κλάσεως 2020, οι οποίοι παρακολουθούνται στρατολογικά από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες Δυτικής Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας,  Θράκης και Ηπείρου, όπως εισέλθουν στην ηλεκτρονική σελίδα esso.haf.gr της Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου να συμπληρώσουν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την κατάταξη, την τοποθέτηση σε Μονάδα κατάταξης και την ειδικότητα τους.