Ανακοίνωση Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) ανακοινώνει ότι με την υπ. αριθμ. 33/26-10-2017 ΑΔΣ/ΜΤΑ εγκρίθηκε η επαναχορήγηση δανείων σε μετόχους και μερισματούχους της Πολεμικής Αεροπορίας, με δυνατότητα εξόφλησής των έως 60 μήνες.