Απονομή Πτυχίων της 1ης/2017 ΕΣ του Σχολείου Ελεγκτών Αεροσκαφών

Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Προσωπικού Αεράμυνας (ΚΕΠΑ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, η απονομή των πτυχίων αποφοίτησης της 1ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) του Σχολείου Ελεγκτών Αεροσκαφών, για το έτος 2017.

Τα πτυχία στους τέσσερις (4) αποφοιτήσαντες Ανθυποσμηναγούς, επέδωσε ο Διοικητής του ΚΕΠΑ, Σμήναρχος (ΕΑ) Ελευθέριος Πρέκας.