Φωτογραφίες από την Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΑ στην 115ΠΜ/ΜΕΑΕ