Φωτογραφίες από την Επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΑ στην 111ΠΜ