Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός του ΜΤΑ για την Εκμίσθωση Υποστέγου Η-134 Α/Δ Ηρακλείου

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση του δυτικού μισού Υποστέγου Η – 134 (εμβαδόν 185 τμ) Α/Δ Ηρακλείου, για χρονική διάρκεια δώδεκα (12) ετών από υπογραφής της σύμβασης.