Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση Α/Δ Σπάρτης

Ο Διαγωνισμός αυτός αφορά την εκμίσθωση της χρήσης του Αεροδρομίου (Α/Δ) Σπάρτης (Λευκοχώματος), συνολικής επιφανείας 113.870,00τ.μ., το οποίο περιλαμβάνει:
(α) Διάδρομο Προσγείωσης, μήκους 1.290,00 μέτρων και πλάτους 30 μέτρων,
(β) Δάπεδο Στάθμευσης Αεροσκαφών (Α/Φ), επιφανείας 5.600,00 τ.μ.,
(γ) Κτίριο Διοίκησης – ΠΕΠ, συμβατικής κατασκευής, επιφανείας 410,00 τ.μ., και
(δ) Μεταλλικό Υπόστεγο, επιφανείας 50,00 τ.μ.