Φωτογραφίες από την Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΑ στο ΑΤΑ, στο ΕΚΑΕ και στην 130ΣΜ