Λειτουργία ΚΕΔΑ/Σ Εορταστικής Περιόδου Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων

Γνωρίζεται ότι για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, το Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Σκοτίνας (ΚΕΔΑ/Σ) πρόκειται να λειτουργήσει από την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 έως και την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να δηλώσουν επιθυμία διαμονής στο ΚΕΔΑ τηλεφωνικά στο Γραφείο Υποδοχής Παραθεριστών, στο τηλέφωνο 23520-90182/83 και εσωτερικό 6861182-83, από την Πέμπτη 14 μέχρι και την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017.

Για τη διαμονή θα ληφθούν υπόψη σειρά προτεραιότητας, καθώς και πρόθεση μεγαλύτερης διάρκειας παραμονής.