Συμμετοχή της 206ΠΑΥ στο Πρόγραμμα DEMC

Από τη Δευτέρα 27 έως και την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (European Defence Agency-EDA) στις Βρυξέλλες, η Τρίτη Ενότητα του πιλοτικού προγράμματος «Defence Energy Managers’ Course – DEMC», με την συμμετοχή της 206 Πτέρυγας Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ).

Το πρόγραμμα αφορά στην εκπαίδευση στελεχών για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο International Energy Standard ISO 50001:2011 και έχουν ενταχθεί σε αυτό ένδεκα στρατιωτικές εγκαταστάσεις από εννέα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.