Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης της ΥΠ/ΠΑ για την προμήθεια “Αεροπορικού Καυσίμου JET-A1” – ΑΔΑ : 7ΖΦ16-ΤΩ3

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι διενεργεί Δημόσια Διαβούλευση για την προμήθεια “Αεροπορικού Καυσίμου JET-A1”.