Φωτογραφίες από την 1η Συνεδρίαση του ΑΑΣ Έτους 2018 στη Σχολή Ικάρων