Φωτογραφίες από την Επίσκεψη Σπουδαστών της ΣΔΙΕΠ/ΠΑ στο ΓΕΑ