Διεθνής Διαγωνισμός Έργου : «Εγκατάσταση INSTRUMENT LANDING SYSTEM (ILS) στο Α/Δ Ακτίου» (ΠΡ-173Ν)

Η Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ), του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, προκηρύσσει την, μέσω διεθνούς Νατοϊκού διαγωνισμού, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «Εγκατάσταση INSTRUMENT LANDING SYSTEM (ILS) στο Α/Δ Ακτίου» (ΠΡ-173Ν), προϋπολογισμού 1.270.000,00 ΕΥΡΩ, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της διεθνούς οδηγίας AC/4-D/2261 (1996 Edition) του ΝΑΤΟ και συμπληρωματικά του Ν. 4412/16.