Σαν Σήμερα στις 01/01/1984

Συγκροτείται το Οικονομικό και Λογιστικό Κέντρο Αεροπορίας (ΟΛΚΑ).