Σαν Σήμερα στις 01/02/1943

Οργανώνεται η Εκπαιδευτική Μονάδα Νοτίου Αφρικής που αργότερα μετονομάζεται σε Ελληνικό Εκπαιδευτικό Τμήμα Νοτίου Αφρικής (ΕΕΤΝΑ). Με τη δημιουργία του Τμήματος αυτού η Αεροπορία εξασφάλισε την παραγωγή στελεχών από μια Σχολή που παρείχε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης σε μια σειρά ειδικοτήτων.