Σαν Σήμερα στις 01/02/1977

Συγκροτείται η 347 Μοίρα.