Σαν Σήμερα στις 01/04/1915

Πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο η Διεθνής Αεροπορική Έκθεση Αθηνών. Έλαβαν μέρος, εκτός από την Ελλάδα, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Τσεχοσλοβακία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Πολωνία. Σκοπός της έκθεσης ήταν η γνωριμία  του ελληνικού κοινού με το αεροπλάνο και η εξάπλωση της Αεροπορικής Ιδέας.