Σαν Σήμερα στις 02/01/1938

Το εργοστάσιο Αεροπλάνων Φαλήρου, το οποίο λειτούργησε την 1η Ιουλίου 1925, περιήλθε στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου ως «Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ)», αφού έληξε η σύμβαση με τη βρετανική εταιρεία ‘ Blackburn Aeroplane and Motor Co Ltd¨. Το ΚΕΑ είχε ως αποστολή τη συντήρηση και συμπλήρωση του υλικού που χρησιμοποιούσε η Ελληνική Βασιλική Αεροπορία.