Σαν Σήμερα στις 02/04/1974

Προσγειώθηκαν στην 111ΠΜ τα πρώτα F-4, προοριζόμενα για την 339Μ, προερχόμενα από τις ΗΠΑ.