Σαν σήμερα στις 02/12/1931

Η Σχολή Αεροπορίας (μετέπειτα Σχολή Ικάρων), άρχισε τη λειτουργία της με τον επίσημο τίτλο Σχολή Δοκίμων Αξιωματικών Αεροπορίας στην Αεροπορική Βάση Τατοΐου.