Σαν Σήμερα στις 03/07/1922

Πραγματοποιείται από τη Γ’ Μοίρα Αεροπλάνων της Στρατιωτικής Αεροπορίας αποστολή με σκοπό τη φωτογράφηση του τουρκικού αεροδρομίου Χαμιδιέ. Τα αποτελέσματα αυτής της αποστολής ήταν αρκετά σημαντικά, καθώς έγινε γνωστό το εχθρικό αεροδρόμιο και εντοπίστηκε η ακριβής θέση του.