Σαν Σήμερα στις 04/08/1931

Ψηφίστηκε ο νόμος 5258 με τον οποίο συστάθηκε η Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΜΥ) υπό το Υπουργείο Αεροπορίας. Αποτελούνταν από την Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα, ένα δίκτυο Μετεωρολογικών Σταθμών σ’ όλη τη χώρα και τη Μετεωρολογική Σχολή. Η ίδρυσή της συνέβαλε σημαντικά στην βελτίωση της ασφάλειας των πτήσεων, αφού μέχρι τότε δεν ήταν δυνατή η πρόβλεψη ενδεχόμενων καιρικών αλλαγών.