Σαν Σήμερα στις 04/08/1975

Προσγειώθηκαν στην 114ΠΜ τα δύο (2) πρώτα Mirage F-1 που εντάχθηκαν στην 342Μ, προερχόμενα από τη Γαλλία.