Σαν Σήμερα στις 05/02/1930

Ψηφίζονται τα Διατάγματα «περί οργανώσεως διοικήσεως των δυνάμεων Αεροπορίας Στρατού» και «περί οργανώσεως του Υπουργείου Αεροπορίας», με τα οποία ρυθμίζονται θέματα υπαγωγής και οργανωτικά.