Σαν Σήμερα στις 05/10/1931

Ψηφίζεται το διάταγμα «Περί τρόπου διενεργείας εισαγωγικών εξετάσεων εις την Σχολήν Αεροπορίας». Το σύστημα εισαγωγής στη Σχολή Αεροπορίας (μετέπειτα Σχολή Ικάρων) ήταν αυστηρότατο. Μετά τις υγειονομικές εξετάσεις προβλέπεται για τους υποψηφίους σωματική δοκιμασία, με συγκεκριμένες υψηλές επιδόσεις σε δρόμους, άλματα και ρίψη σφαίρας. Τέλος, διεξάγονται οι εξετάσεις των θεωρητικών μαθημάτων.