Σαν Σήμερα στις 06/08/2009

Ο Αντιπτέραρχος (I) Βασίλειος Κλόκοζας αναλαμβάνει τα καθήκοντα Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.