Σαν Σήμερα στις 07/01/1919

Τα πρώτα ελληνικά τμήματα (34ο Σύνταγμα Πεζικού) αποβιβάζονται στην Οδησσό της Ρωσίας. Η Ελλάδα είχε αποδεχτεί την πρόσκληση του πρωθυπουργού της Γαλλίας Κλεμανσώ να συμμετάσχει με το Α’ Σώμα Στρατού (ΙΙ’ΧΙΙΙ Μεραρχίες Πεζικού και 534 Μοίρα Αεροπλάνων) και με μοίρα πολεμικών πλοίων στην εκστρατεία στη Νότια Ρωσία, προκειμένου να εξασφαλίσει την υποστήριξη των Συμμάχων στις εθνικές ελληνικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Θράκη και στη Μ. Ασία.  (Σμύρνη).