Σαν Σήμερα στις 07/02/1943

Συγκροτείται το Γενικό Νοσοκομείο Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας. Στεγάστηκε σε κτήριο που παραχώρησε η Ελληνική Κοινότητα της πόλης και διέθετε όλα σχεδόν τα ιατρικά τμήματα.