Σαν Σήμερα στις 07/10/1965

Συγκροτείται η 4η Μοίρα Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης (4η ΜΣΕΠ).