Σαν Σήμερα στις 09/02/1912

Ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, επισημαίνοντας τις μελλοντικές δυνατότητες του αεροπλάνου δήλωσε τα εξής: ‘το αεροπλάνον ενδείκνυται ως το όπλον των αδυνάτων. Η ριψοκίνδυνος μάλιστα και τολμηρά φύσις του Έλληνος θα καταστήση τούτο λαμπρόν εν πολέμω όπλον, μέλλον να προσφέρη μεγάλας υπηρεσίας’.