Σαν Σήμερα στις 09/08/1921

Η Στρατιωτική Αεροπορία, αναπτύσσοντας σημαντική δράση, αναγνωρίζει λεπτομερώς όλες τις γέφυρες του Σαγγάριου, του Καβουντζή και του Μπεϊλίκ και αποτυπώνει τις μεταβολές των τουρκικών οχυρώσεων στο Πολατλί και σε όλο το κύριο μέτωπο. Οι αεροπόροι αναγνωρίζουν τα ελληνικά τμήματα και τις δυνάμεις του εχθρού κατά μήκος του ποταμού Γκεούκ και από Γιαντζέκιοϊ μέχρι Αλατζίκ, ενώ βομβαρδίζονται εχθρικές κατασκηνώσεις, με ενημέρωση παράλληλα της Στρατιάς.