Σαν σήμερα στις 09/11/1961

Το Αεροπορικό Απόσπασμα KONGO αναχώρησε από το Leopoldville για την Ελλάδα. Το κλιμάκιο αυτό είχε σταλεί (11 Μαρτίου 1961) από την Ελληνική Βασιλική Αεροπορία, προκειμένου να συμβάλλει στην προσπάθεια του ΟΗΕ για την εδραίωση της τάξης στην ανεξαρτητοποιηθείσα περιοχή του KONGO.