Σαν Σήμερα στις 10/01/1935

Ο Συνταγματάρχης Παναγιώτης Γαζής αναλαμβάνει τα καθήκοντα Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.