Σαν Σήμερα στις 10/03/1966

Προσγειώθηκαν στην 111ΠΜ τα πρώτα F-5, προοριζόμενα για την 343Μ, προερχόμενα από τις ΗΠΑ.