Σαν Σήμερα στις 11/07/1920

Η Αεροπορία, λόγω της ραγδαίας προέλασης των ελληνικών στρατευμάτων, εκτελεί οκτώ πολεμικές αποστολές, με σκοπό την παρακολούθηση των κινήσεων των μεραρχιών και τη μεταβίβαση σ’ αυτές διαταγών της Στρατιάς Θράκης. Κατά τις αποστολές αυτές, πέρα από τις αναγνωρίσεις, βομβαρδίζεται εχθρικός καταυλισμός, εχθρική πυροβολαρχία και φάλαγγες οχημάτων στην περιοχή Ουζούν-Κιοπρού, Ραιδεστού, Αϊρόπολης, Αδριανούπολης και Χάφσας. Επίσης εντοπίζεται η Μεραρχία Ξάνθης, στην οποία ρίχνεται διαταγή της Στρατιάς.