Σαν Σήμερα στις 13/03/1943

Συγκρότηση εκπαιδευτικής μονάδας νότιας Αφρικής (ΕΜΝΑ) που αργότερα μετονομάστηκε σε Ελληνικό Εκπαιδευτικό Τμήμα Νότιας Αφρικής (ΕΕΤΝΑ). Η λειτουργία αυτού του Τμήματος εξασφάλισε στην Ελληνική Αεροπορία την παραγωγή των απαιτούμενων στελεχών αεροπορικών ειδικοτήτων κατά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο.