Σαν Σήμερα στις 13/09/1918

Η 533 Μοίρα Αναγνωρίσεως και Βομβαρδισμού πραγματοποιεί αποστολή αναγνώρισης προς υποστήριξη των χερσαίων επιχειρήσεων προς τις περιοχές Σερρών, Δράμας, Ρούπελ, Βροντού, Στάρτιστα, και Κρούσοβο.