Σαν Σήμερα στις 14/07/1941

Η 13η Μοίρα Ελαφρού Βομβαρδισμού (13 ΜΕΒ), η πρώτη μάχιμη Μονάδα της Ελληνικής Αεροπορίας στη Μέση Ανατολή, αναλαμβάνει καθαυτό πολεμικά καθήκοντα, εκτελώντας την πρώτη αποστολή ανθυποβρυχιακής έρευνας. Μέχρι το τέλος του μήνα πραγματοποιήθηκαν 60 έξοδοι, 26 από τις οποίες αφορούσαν σε ανθυποβρυχιακές περιπολίες.