Σαν Σήμερα στις 14/08/1921

Καταλαμβάνεται, μετά από σκληρούς αγώνες, η πρώτη αμυντική γραμμή των Τούρκων στην τοποθεσία Σαγγάριου. Ειδικότερα, το Γ΄ Σώμα Στρατού (αριστερά) καταλαμβάνει την τοποθεσία Σαπάντζας. Το Α΄ Σώμα Στρατού (κέντρο) την τοποθεσία Ταμπούρ Ογλού και το Β΄ Σώμα Στρατού (δεξιά), με την V Μεραρχία, την περιοχή Καλέ Γκρότο. Κατά τις επιχειρήσεις αυτές η Στρατιωτική Αεροπορία (Β΄Μοίρα) είχε απώλεια ένα αεροσκάφος Breguet 14.