Σαν Σήμερα στις 15/08/1942

Το Υπουργείο Αεροπορίας στη Μέση Ανατολή αποφασίζει την κατάργηση της Ανωτέρας Διοικήσεως Αεροπορίας (ΑΔΑ) και τη συγχώνευση των υπηρεσιών της με τις αντίστοιχες του Επιτελείου του Υπουργείου.