Σαν Σήμερα στις 16/08/1920

Σημειώνεται η πρώτη, από την έναρξη της Μικρασιατικής Εκστρατείας, συνάντηση ελληνικού αεροσκάφους με τουρκικό, κατά τη διάρκεια αποστολής αναγνώρισης. Το ελληνικό αεροσκάφος είναι τύπου Spad και έχει χειριστή τον Ανθυπολοχαγό Π. Πετροπουλέα. Ο Έλληνας αεροπόρος καταδιώκει τον αντίπαλο και τον αναγκάζει να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Ουσάκ. Η καταδίωξη του εχθρικού αεροσκάφους συνεχίζεται και στο έδαφος, έως το υπόστεγο του αεροδρομίου.