Σαν Σήμερα στις 16/08/1922

Από αναγνώριση της Β΄ Μοίρας Αεροπλάνων (Στρατιωτική Αεροπορία) επιβεβαιώθηκε η δεινή θέση στην οποία είχαν περιέλθει τα ελληνικά στρατεύματα μετά την τουρκική επίθεση στο Αφιόν Καραχισάρ (ύπαρξη σημαντικού κενού στην ελληνική αμυντική διάταξη στην περιοχή Τουμλού Μπουνάρ).