Σαν σήμερα στις 16/11/1935

Ψηφίστηκε ο Αναγκαστικός Νόμος «περί Μετονομασίας της Πολεμικής Αεροπορίας εις  Βασιλικήν Αεροπορίαν».