Σαν Σήμερα στις 17/01/1944

Συγκροτείται η Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων.