Σαν Σήμερα στις 17/04/1918

Το Ναυτικό Αεροπορικό Σώμα, που είχε συγκροτηθεί το 1914, μετονομάζεται σε Ναυτική Αεροπορική Υπηρεσία (ΝΑΥ). Στη ΝΑΥ, τη διοίκηση της οποίας διατήρησε ο Υποπλοίαρχος Αριστείδης Μωραϊτίνης, υπήχθησαν τρεις Αεροπορικές Βάσεις και τέσσερις Μοίρες.