Σαν Σήμερα στις 17/04/1989

Συγκροτείται το Κέντρο Εκπαίδευσης Φρουρών Σκύλων (ΚΕΦΣΚΥ).