Σαν Σήμερα στις 17/07/1941

Αποφασίζεται από το Υπουργείο Αεροπορίας (Μέση Ανατολή) η σύσταση της Ανωτέρας Διοικήσεως Αεροπορίας (ΑΔΑ), σε αντικατάσταση των καταργούμενων Ανωτέρων Διοικήσεων Αεροπορίας Στρατιάς και Αεροπορίας Ναυτικού, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και παρακολούθηση των δημιουργούμενων Ελληνικών Αεροπορικών Τμημάτων. Προσωρινή έδρα της ΑΔΑ ορίστηκε το Κάιρο.