Σαν Σήμερα στις 18/02/1952

Συγκροτείται η 111 Πτέρυγα Μάχης.